Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Weldshop Finland Oy

Y-2016257-6

Karapellontie 4 c

02610 Espoo

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Jussi Partanen

jussi@weldshop.fi

Rekisterin nimi

Weldshop.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään

-Tilattujen tuotteiden ja palveluiden toimitus ja laskutus

-Asiakaspalvelun suoritus

-Mahdollisten ongelmatilanteiden selvitys

-Markkinointi, vain mikäli Asiakas on tilannut Uutiskirjeen sivustoltamme.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, kirjautustiedot, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Weldshop Finland Oy

Karapellontie 4 c

02610 Espoo

Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää omia tietojaan verkkokaupassa "Omat tiedot" osiossa, tai pyytää muutosta sähköpostitse, osoitteeseen: myynti@weldshop.fi

Markkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin "Omat tiedot" osiossa, tai pyytää muutosta sähköpostitse osoitteeseen: myynti@weldshop.fi