Suojakaasun valinta

Suojakaasun tärkein tehtävä on suojata hitsisulaa ja sen ympärillä olevaa kuumaa metallia ympäröivältä ilmalta ja luoda valokaarelle suotuisat olosuhteet. Ilman suojaa metalli hapettuisi ja ilmassa oleva typpi tekisi hitsistä huokoisen. Lisäksi suojakaasu vaikuttaa muun muassa hitsausnopeuteen, korroosionkestävyyteen, mekaanisiin ominaisuuksiin ja työympäristöön. Suojakaasuilla on siis tärkeitä ominaisuuksia sekä tuottavuuden että laadun kannalta. 

Suojakaasut koostuvat useista komponenteista, joista jokaisella on oma vaikutuksensa. Komponentteja yhdistellään huolella, jotta lopputuloksena on ihanteellinen vaikutus.

  • Argon: Useimpien suojakaasujen perusta. Inertti kaasu (ei reagoi kemiallisesti).
  • Vety: Vähentää hapettumista ja saa hitsattaessa aikaan leveämmän ja syvemmän sulamisen.
  • Helium (He): Inertti kaasu. Käytön seurauksena on leveämpi ja syvempi sulaminen sekä parempi sulan juoksevuus.
  • Hiilidioksidi: Hapettava kaasu. Lisäaineena varmistaa kaaren vakauden ja tarkan hitsin profiilin.
  • Typpi: Käytetään lisäaineena hitsattaessa typellä seostettua terästä. Lisää korroosionkestävyyttä.

Näin MISON toimii

MISON-suojakaasut sisältävät pienen määrän typpimonoksidia, joka reagoi erittäin helposti otsonin kanssa muodostaen happea ja typpidioksidia. MISON ratkaisee ongelman suoraan sen lähteessä: otsoni katoaa samalla hetkellä, kun se muodostuu.

Yli 20 vuoden kokemus on osoittanut, että hitsaajien työympäristö on selvästi turvallisempi, kun otsonipitoisuutta voidaan vähentää hitsauksen yhteydessä. Riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että MISON tehoaa ja vähentää otsonipitoisuutta hengitysvyöhykkeellä.

Kysy lisää myynnistämme->

Tutustu suojakaasujen valintataulukkoon lähemmin klikkaamalla kuvaa. Kannattaa zoomata kuvaa vähän, niin tekstistä saa selvää paremmin.