Teollisissa sovelluksissa käytetään hapen tai ilman kanssa useita polttokaasuja, esimerkiksi asetyleenia, metaania, propaania ja nestekaasua. Polttokaasu tarkoittaa kaasua, joka palaa ilman tai hapen kanssa. Suomessa yleisimmit käytetyt polttokaasut ovat asetyleeni ja nestekaasu.

Asetyleeni

Asetyleenia käytetään yleisesti polttokaasuna. Asetyleeni on siksi ainoa kaupallinen polttokaasu, jota voidaan käyttää sekä leikkaus- että hitsaussovelluksissa. Muita sovelluksia ovat muun muassa juottaminen ja liekkiruiskutus.

Asetyleeni tuottaa kaikista teollisista polttokaasuista kuumimman ja keskittyneimmän ydinliekin. Asetyleenin kokonaislämpöarvo on melko matala, mutta ydinliekin tuottama osuus on hyvin korkea, noin 30 prosenttia, minkä ansiosta asetyleenin ydinliekki tuottaa polttokaasuista suurimman kuumuuden. Asetyleenin ja hapen sekoitussuhde normaaliliekille on noin 1:1,1.

Asetyleenin ja paineilman muodostaman liekin (jossa on liikaa asetyleenia) avulla tuotetaan myös hiilimustaa esimerkiksi lasin, raudan ja teräksen valmistuksessa muotista irrotukseen ja muihin sovelluksiin, joissa aineen tarttuminen pintoihin halutaan estää. 

Esimerkkejä sovelluksista ovat hitsaus, leikkaus, juottaminen, liekkikuumennus, liekkioikaisu, liekkiruiskutus ja liekkipuhdistus.

Nestekaasu

Nestekaasua käytetään yleisesti kuumennus-, sulatus-, karkaisu-, kuivaus-, leikkaus- ja juottamissovelluksissa. Nestekaasu-happiliekin lämpötila on matalampi kuin asetyleeni-happiliekin.

Nestekaasu on väritön, myrkytön ja hieman anesteettinen kaasu. Nestekaasua tuotetaan pääasiassa raakaöljyn jalostuksen ja muiden öljytuotteiden krakkauksen yhteydessä.

Nestekaasu voidaan säilyttää nestemäisessä muodossa omassa höyrypaineessaan, joka on vain seitsemän baaria huoneenlämmössä. Teollisuussovelluksiin tarkoitettu kaupallinen nestekaasu sisältää usein pieniä määriä butaania.

Nestekaasun kokonaislämpöarvo yhtä kilogrammaa kaasua kohti on suurempi kuin asetyleenilla, mutta nestekaasu tuottaa pienemmän osuuden lämmöstä ydinliekissä. Liekin lämpötila on alhaisempi, ja happea tarvitaan suunnilleen neljä kertaa enemmän kuin asetyleenia käytettäessä.

Nestekaasun ja hapen tai nestekaasun ja ilman seosta käytetään yleisesti teollisuussovelluksissa, kuten kuumennuksessa, juottamisessa ja leikkauksessa.