ODOROX hajustettu happi

Happi on ominaisuuksiltaan sellainen, ettei mikään ihmisen aisteista pysty varoittamaan liian suuresta happipitoisuudesta. Tämän takia tarvitaan ODOROX®-hajuhappea.

Happi on ilmakehässä oleva kaasu, jota kaikki elävät olennot tarvitsevat. Vaikka happi ylläpitää elämää, liian suureen happipitoisuuteen eli happirikastukseen (pitoisuus yli 22 prosenttia) liittyy vakavia riskejä. Kun ilman happipitoisuus nousee, palamisnopeus kasvaa ja seurauksena on suurempi syttymisherkkyys. Jos happipitoisuuden normaali taso 21 prosenttia nousee 24 prosenttiin, palamisnopeus kaksinkertaistuu.

Hapen käsittelyyn liittyvät vaarat

Hapen käyttö yhdessä polttokaasun kanssa edellyttää aina suurta varovaisuutta. Happipitoisuuden nousu kolmella prosenttiyksiköllä (normaalista 21 prosentista 24 prosenttiin) kaksinkertaistaa palamisnopeuden. Materiaalit, joita ei normaalisti pidetä syttyvinä (esimerkiksi turvapuvut), voivat palaa happipitoisuuden ollessa riittävän korkea. 

Joka kymmenennessä konepajassa on ilmoitettu hapen aiheuttamia onnettomuuksia. ODOROX-hajuhappi parantaa työturvallisuutta. Sen ansiosta pienet vuodot havaitaan heti, mikä vähentää happirikastuksen vaaraa. 

ODOROX sisältää pahanhajuista dimetyylisulfidia (DMS). Jo hyvin pieni määrä hajustetta riittää varoittamaan kaasuvuodosta, happirikastuksesta ja laiteviasta välittömästi. Jo niinkin pieni pitoisuus kuin 0,1 ppm dimetyylisulfidia ilmassa riittää varoittamaan happivuodosta. ODOROX sisältää noin 12 ppm dimetyylisulfidia. 

Dimetyylisulfidin lisäys ei vaikuta haitallisesti hitsaus- tai leikkausprosessiin tai ympäristöön. Kun prosessi toimii oikein, dimetyylisulfidi palaa liekissä kokonaan.